Yeni Doğan Sünneti

YENİDOĞAN SÜNNETİ

Sünnet; önceleri, geleneksel alışkanlıklarla ilkokul yıllarında yapılırken, özellikle ‘Çocuk Cerrahisi’ nin uzmanlık dalı haline gelmesi, çocuğun ruh sağlığına gereken değerin verilmeye başlanmasıyla ‘Yenidoğan Sünneti’ (yani doğumu takip eden bir ay içeresinde sünnetin gerçekleştirilmesi ) giderek ağırlık kazanmıştır. Sünnet tüm dinamikleri ile değerlendirildiğinde, yenidoğan döneminin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu tartışılmaz.

Doğum heyecanı ve coşkusuyla ya da bu konuda yeterince bilgi sahibi olunmadığı için sünnet ihmal edilerek bu değerli zaman yitirilmemeli, ilerde bununla ilgili pişmanlık yaşanmamalıdır.

Yenidoğan sünnetinin avantajları:

  • Sünnet, erkek çocukların yaşam boyu karşılaştıkları en önemli psikolojik travmadır. Bu konudaki bilinç ve korku yerleşmeden sünnetin gerçekleştirilmesi, ilerde bu psikolojik travmanın yaşanmayacak olması bile tek başına yeterli bir avantajdır.
  • Bu dönemde ağrı eşiği çok yüksek, ağrı duyusunun gelişimi tamamlanmamış olduğundan, sadece lokal krem uygulaması ya da serum fizyolojikle sulandırılarak çok düşük dozda lokal anestezi desteği ile gerçekleştirilebilir.
  • Yara iyileşmesinin inanılmaz bir hızla gerçekleşmesi nedeniyle, bebek evine neredeyse iyileşmiş olarak gider. Sargı, pansuman ya da özel bir bakım gerekmez.
  • Büyük çocuklarda görülen şişme, akıntı ve kabuklanmalar fark edilmeyecek düzeyde gerçekleşir.
  • Sünnet sonrasında ağrı kesici ilaçlara gereksinim duyulmaz.
  • Kan damarları gelişmediğinden kanama problemleri olmaz.
  • Penisteki doğumsal problemlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek enfeksiyon riskleri tamamen ortadan kalkmış olur.

(Yılların deneyimi ile sünnet yaptığımızda görmekteyiz ki; bebeklerin çoğunda sünnet derisinde darlıklar, çepeçevre ya da kısmi yapışıklıklar bulunuyor. Yine azımsanmayacak oranda, bazı bebeklerdeki dilaltı bağlarına benzer, penis başı ile penis gövdesi arasında kasıntıya sebep olan bantlar bulunabiliyor. Bu nedenle, penis boynundaki salgı bezlerinin ‘smegma’ denilen peynirimsi salgıları atılamadığı için deri ile penis başı arasında birikiyor ve ileri bebeklik dönemlerinde enfeksiyonlara yol açıyor. Bu durumda sünnet zorunlu hale geliyor. O dönemde lokal müdahalenin çok daha güç olması dışında, hem çocuğun hem de ailenin psikolojik travma yaşamalarına sebep oluyor. Bunu kısmen engellemek için müdahalenin genel anestezi altında yapılması tercih edilebiliyor. Oysa yenidoğan sünneti bütün bu saydığımız olumsuzlukları en baştan önlemiş oluyor.)

 

Paylaş
#park #tıp #merkezi