Sünnet

Sünnet; geleneksel bir uygulama olsa da, geleneklerin de çoğu kez zorunluluklar sonucunda ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Ayrıca bu geleneğe sahip olmayan toplumlarda da sünnetin kabul gördüğü ve giderek yaygınlaştığı gerçektir.

Ülkemizde asıl tartışılması gereken konu; sünnetin ‘ nasıl’ , ‘kim tarafından’ ve ‘ ne zaman’ yapılması gerektiği olmalıdır.

Toplumumuzun önemli bir gerçeği olan “sünnet” ciddi bir tıbbi müdahale olmasına karşın denetimsizlik nedeniyle yıllar boyunca geleneksel yöntemlerle ve uzman olmayan kişiler tarafından uygulanmıştır. Bu yüzden pek çok çocuk kimi zaman telafisi olmayan, kimi zaman ancak ameliyatlarla düzeltilebilen, yaşam boyu cinsel yaşantılarını etkileyebilecek problemlerle karşılaştılar. Bunların yanında sayılamayacak kadar çok çocuk ciddi kanama problemleri ve enfeksiyonlar yaşadılar. Daha önemlisi sterilizasyon bilgisi olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerle sayısız çocuğa kan yoluyla bulaşan hepatit B gibi hastalıklar bulaştırıldı.

Sünnet’in uzmanlık alanı dışındaki hekimlerce yapılması da bir başka sorun olarak devam etmektedir. Çocuğa cerrahi yaklaşım, çocuk psikolojisini bilmeyi de gerektiren farklı bir birikim ve yetenek gerektirir. Müdahaleyi yaparken çocuğun psikolojisini yaralamak, yapılacak en büyük kötülük olup, izleri yaşam boyu sürebilir.

Yine yapılan yanlışların başında, yerel geleneklerin etkisiyle ya da gelişigüzel kararlarla sünnetin yanlış zamanlarda yapılıyor olması, bu yüzden son derece ciddi sorunlar yaşanması gelmektedir.

Bu nedenlerle, çocukların psikolojik ve bedensel olarak zarar görmemeleri için sünnetin nerede, kim tarafından ve ne zaman yapılması gerektiği çok önemlidir. Sizlere yardımcı olmak amacıyla bu konuyu irdeledik.

Yeni Doğan Sünneti

Bebeklik Döneminde Sünnet

2-6 Yaş Grubunda Sünnet

Büyük Çocuklarda Sünnet

 

Paylaş
#park #tıp #merkezi