Anlaşmalı Kurumlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ

 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • CGM – COMPUGROUP MEDICAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
  • FORTİS BANK A.Ş.
  • GARANTİ –EUREKO MEDİKO ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ŞİRKETİ
  • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKET
  • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
  • RAY SİGORTA A.Ş.
  • SOMPO JAPAN SİGPORTA A.Ş. (FİBA)
  • ZURİCH SİGORTA A.Ş
  • HDI SİGORTA A.Ş.
  • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
  • ACE EUROPEAN GROUP LTD.
  • HALK SİGORTA A.Ş.
  • TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş.
  • OYAK ÜYE ÇALIŞANLARI

 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • İMECE DESTEK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • MAPFRE SİGORTA A.Ş.

 

BANKALAR

 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

 

YURT DIŞI BAĞLANTILARIMIZ

 • ALLIANZ WORLDWIDE CARE
 • HEALIX GROUP OF COMPANIES

 

DİĞER

 • İZMİR ECZACI ODASI

 

*Kurum logoları her sayfa yüklenmesinde rasgele sıralanmaktadır.

 

 

Paylaş