Nöroloji

Tension-headacheBaşağrıları ve Migren

En sık ve yaygın olarak görülen ağrılı durumlardan biri de başağrılarıdır. Başağrıları nörolojik hastalıkların yanısıra bazı başka hastalıklarla birlikte de görülebilir. Psikojen ve gerilim türü başağrıları en sık görülen başağrılarıdır. %25-30’luk bir kısmını da Migren adını verdiğimiz başağrıları oluşturur. Migren, şiddetli ve ciddi düzeyde ağrılarla seyreder, günlük yaşam aktivitesinin ve iş verimliliğinin büyük ölçüde kaybına neden olur. Başağrısı yakınması olan kişilerin mutlaka nörolojik muayeneden geçirilmesi, gerekli incelemelerin yapılması erken tanı ve tedavinin planlanması yönünden önemlidir.

Boyun ve Bel Ağrıları

Nöroloji alanında diğer sık görülen ağrılar da boyun ve bel ağrılarıdır. Erken tanı ile bu tür yakınmaların ilerlemeden tedavisi mümkün olabilmektedir. Sebepleri sıklıkla boyun ya da bel fıtıklarıdır. Bu tür yakınmalar ciddiye alınmalı ve mutlaka görüntüleme (MR) incelemeleri yapılmalıdır.

Başdönmeleri

Vertigo olarak da bilinen başdönmeleri de nöroloji alanında sık görülen yakınmalardandır. Nörolojik nedenlere bağlı olabildiği gibi bir çok başka hastalığa da eşlik edebilir. Mutlaka nörolojik muayene ve inceleme gerektirir. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir.

Neurosarcoidosis_MRI_pre-post_treatment_arrowsDemans

Unutkanlık, hatırlama ve zihinsel yeteneklerde azalma şeklinde kendini gösteren bu tür hastalıklar özellikle orta yaş üstü ve yaşlılık döneminde oldukça sık görülmektedir. Alzheimer Hastalığı da bilinen demans tiplerinden en sık rastlanılanıdır. Nörolojik muayene, görüntüleme yöntemleri (MR) ve psikometrik değerlendirmelerle erken tanı ve tedavisi mümkün olabilen hastalıklardır.

Hareket Bozuklukları

En sık olarak bilinen hastalık Parkinson Hastalığıdır. Hareketlerde yavaşlama, parmaklarda titremeler gibi yakınmalarla başlar. Erken farkedilmesi mutlaka nörolojik muayene ve tetkik gerektirir. Ayrıca bazı tikler, istemsiz hareketler, kas kasılması ve spazmlarla birlikte görülen hareket bozukulukları da vardır ki bu tür hastalıkların da erken tanısı ve tedavisi mümkün olabilir.

Paresteziler, diğer duysal yakınmalar

Vücudun çeşitli yerlerinde, ellerde ayaklarda uyuşma ,üşüme ,karıncalanma ve ağrılı yanma şeklinde duyusal yakınmalara da sık rastlanılmaktadır. Sinir sıkışmaları, bel ve boyun fıtıkları, diabetes mellitus (şeker hastalığı)gibi hastalıklar bu tür yakınmalara yol açabilir. Mutlaka nörolojik muayene ve Elektromyografi (EMG) incelemesi gerekmektedir.

Alzheimer

Alzheimer hastalığı, belirtileri henüz kişide görülmeden önce başlayan ve yavaş, sinsi bir  şekilde ilerleyen hastalıktır. Basit unutkanlıklar, günlük işlerde yavaşlama, bilindik yerlerde şaşırma gibi  başlangıçta daha hafif belirtiler gözlenir. İlerledikçe yakınlarını tanıyamama, konuşma zorlukları, düşünce ve muhakeme de bozulma, halüsinasyon, şüphecilik gibi belirtiler ortaya çıkar. Nörolojik muayene, beyin görüntüleme(MR) ve mental durum testleri ile tanısı konulur.

Tanısı ve tedavisi için Nöroloji uzman doktorunuza başvurmanız gereklidir.

EMG

EMGElektronöromyografi, vücudumuzdaki sinirlerin ve kasların elektriksel yöntemlerle incelenmesidir. Bu incelemeler sırasında sinirlerden ve kaslardan alınan elektriksel yanıtlar kaydedilerek değişik ölçümlemeler yapılır ve bunlar grafik olarak kaydedilir. Bu konuda deneyimli Nöroloji Uzmanları tarafından, uygulanan bir inceleme yöntemidir. Çevresel sinirlerin ve kasların birçok hastalıklarında EMG, kesin tanı koydurucu ve bazen de tanıyı destekleyen bir tetkikdir.Sinir iletimi ölçümleri ve kasların elektrofizyolojik değerlendirilmeleri, zararsız düzeyde elektrik akımları verilerek ya da iğne elektrodlar uygulanarak kas potansiyellerinin gözlenmesi şeklinde somut verilere dayanılarak yorumlanır. Sıklıkla; Nöroloji, Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, İç Hastalıkları ve KBB gibi uzmanlık dalları EMG tetkikine gereksinim duyabilirler. Kalp pili olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananların önceden hekime bilgi vermeleri gerekir. İnceleme, yapılacak işleme göre 15 ile 45 dakika sürebilir. Tok karnına yapılması daha uygun olur.

Uygulama Alanları

EMGSinir sıkışmaları yada sinirlerin yaralanmaları ve kesileri (mono nöropatiler), boyun ve bel fıtıkları (servikal ve lomber diskopati), sinir ucu iltihapları (nevritler,polinevritler,akut polinöropatiler), diabetik (şeker hastalığına bağlı kronik polinöropatiler), kronik alkolik yada toksik madde zehirlenmelerine bağlı polinöropatiler, motor nöron hastalıkları (ALS), Myastenia Gravis, kas hastalıkları (myopatiler,muskuler distrofiler), yüz felci (facial palsy) sonrası düzelmenin izlenmesi gibi bir çok hastalığın teşhisinde başvurulan önemli bir yöntemdir.


Doktorumuz

Uzm.Dr. Yüksel Mengüş

Paylaş