Kadın Hastalıkları ve Doğum

Merkezimizde Yapılan Tetkikler ve Operasyonlar ;

 • 4D İLE OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ
 • 4D ULTRASONOGRAFİ İLE GEBELİK TAKİBİ
 • BARTHOLİN KİST OPERASYONU
 • BİLATERAL TÜP LİGASYONU
 • DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
 • EKTOPİK GEBELİK OPERASYONU
 • EPİDURAL ANESTEZİ İLE NORMAL DOĞUM
 • EPİDURAL ANESTEZİ İLE NORMAL MÜDAHALELİ DOĞUM
 • FETAL ANOMALİ TARAMALARI(İKİLİ TEST, ÜÇLÜ TEST, DÖRTLÜ TEST, PRENA TEST)
 • FRAKSİYONE KÜRETAJ(TANISAL)
 • LAZERLE İDRAR KAÇIRMA OPERASYONU (İNCONTİLASE)
 • LAZERLE VAJİNAL YENİLEME VE DARALTMA (İNTİMALASE)
 • JİNEKOLOJİK MUAYENE-JİNEKOLOJİK VAGİNAL ULTRASONOGRAFİ
 • KOLPOSKOPİK MUAYENE-KOLPOSKOPİK BİOPSİ
 • MİNİ LAPOROTOMİ İLE BİLATERAL TÜP LİGASYONU
 • MYOMEKTOMİ
 • OVARİAL VEYA PARAOVARİAL KİST EKSİZYONU
 • PAP SMEAR TESTİ
 • PROBE KÜRETAJ(TANISAL)
 • REVİZYONE KÜRETAJ(TAHLİYE)
 • RİA TAKIMI(NOVA T-CUPPER T-GYNEFIX)
 • SERVİKAL BİOPSİ
 • SEZARYEN İLE DOĞUM
 • SEZARYEN+TÜP LİGASYONU
 • SİSTOSEL-REKTOSEL ONARIMI
 • SİSTOSEL-REKTOSEL OPERASYONU

Doktorumuz

Op.Dr.Kadir Fatih Uçar
Op.Dr.Kadir Fatih Uçar
Paylaş