Göz Hastalıkları

Kliniğimizde ;

OTOREFRAKTOKERATOMETRE (BİLGİSAYARLI GÖZ MUAYENESİ) : Göz kırma kusuru ve kornea eğriliği yarıçapı ölçümününde kullanılır.

PLUS OPTİX İLE BEBEK VE ÇOCUK GÖZ MUAYENESİ :plusoptix
Klinigimizde Plusoptix cihazımız ile çoçuk ve bebeklere göz muayenesi yapılmaktadır.Bu sayede oyun oynar gibi bebeklere ve çocuklara göz muayenesi çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Cihaz 1 metre uzaklıktan ve hiçbirşekilde hastaya dokunmadan eğlenceli görüntüsü ile çalışmaktadır ve kolay bir şekillde hastanın görme kusurlarını tespit etmektedir.

 

 

NON KONTAKT TONOMETRE İLE GÖZ TANSİYONU ÖLÇÜMÜ
ŞAŞILIK MUAYENESİ
KONTAKT LENS MUAYENESİ

gormealanitestiBİLGİSAYARLI GÖRME ALANI TESTİ:
Göze herhangi bir temas olmadan yapılan bir ölçümdür. Görme siniri harabiyetinin görme alanı üzerindeki etkisini anlamak için uygulanır. Glokom (göz tansiyonu) hastasının uzun dönem takibinde önemli bir testtir. Göz sinirini etkileyen beyin hastalıklarında da tanı koymak için sık kullanılır.

 

 

 

 

goztomografiOCT-TOMOGRAFİ İLE SARI NOKTA VE GÖZ SİNİRİ MUAYENESİ:
Gözün retina adı verlen sinir tabakasını etkileyebilecek şeker hastalığı, retina damar tıkanıklıkları , katarakt ameliyatı sonrası gelişen makula ödemi tanısında ve glokom hastalarında görme sinir lifleri kalınlığı analizinde ve takibinde kullanılır.

 

 

 

fundusfloreseinanjiyografiFFA(FUNDUS FLORESEİN ANJİOGRAFİ):
Şeker hastalığına bağlı göz içi kanamaları, yaşa bağlı makula dejenerasyonu(sarı nokta hastalığı),retina damar tıkanıklıkları, göz içi tümörleri ve başka birçok hastalığın tanısında kullanılır.

 

 

 

 

 

OPTİK BİYOMETRİ:KATARAKT AMELİYATLARINDA MERCEK ÖLÇÜMÜ :
Katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirilecek olan normal veya multifokal(uzak yakın birarada) merceğin numarasının tespitinde kullanılır.

GÖZ USG:
Gözün ön bölümündeki kesiflikler nedeniyle retinanın muayene sırasında seçilemediği durumlarda retinanın muayenesi ve tedavi planlanması aşamasında göziçi lensi, vitreus ve retinanın incelenmesini sağlayan çok önemli bir görüntüleme yöntemidir.

GÖZ KURULUĞU VE RENK GÖRME TESTLERİ
GÖZ KLİNİĞİNDE UYGULANAN CERRAHİLER VE DİĞER TEDAVİLER

kataraktFAKOEMÜLSİFİKASYON İLE KATARAKT CERRAHİSİ:
Katarakt, gözün doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi ve buna bağlı olarak görme azalmasıdır. Kataraktın en önemli nedeni yaşlılıktır ancak travma veya geçirilmiş göz cerrahisi sonrası ya da üveit, göz tansiyonu gibi diğer göz hastalıklarına ikincil olarak da gelişebilir. Katarakt, bebeklik ve çocukluk çağında da görülebilir. Saydamlığını kaybeden lens opaklaşır, rengi koyulaşır ve hastanın görmesi giderek düşer. Kataraktta en belirgin belirti görmenin azalmasıdır. Katarakt dünyada tedavi edilebilen körlük nedenlerinin başında gelmektedir. Kataraktın ilaçla tedavisi mevcut değildir. Tek tedavi seçeneği cerrahidir. Katarakt cerrahisinde uygulanan modern yöntem fakoemülsifikasyondur. Fakoemülsifikasyon yönteminde kataraktlı lens fakoemülsifikasyon yöntemi ile ultrason enerjisi kullanılarak alınır ve hastanın gözüne yapay göz içi mercek takılır. Hastalarımızın hepsine Amerika’dan ithal FDA ( Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu) tarafından onaylı göz içi mercekleri kullanılmaktadır. Ameliyat dikişsizdir ve sadece damla ile uyuşturma yapılır.katarakt2
Multifokal Göz İçi Lensler: Katarakt ameliyatı sırasında yerleştirilen göz içi mercekler normalde tek odaklıdır. Merceğin numarası uzağı iyi görmek için ayarlanmışsa, yakını iyi görmek için gözlük kullanmak gerekir. Multifokal göz içi mercekler çok odaklıdır ve standart merceklerin yerine kullanılması durumunda uzakta ve yakında iyi görüş sağlar. Kataraktı oluşmamış fakat yüksek kırma kusuru olan kişilerde de fakoemülsifikasyon sonrası multifokal göz içi mercekler koyularak uzak ve yakın iyi görüş sağlanabilir.

GLOKOM CERRAHİSİ:
Glokom tedavisinde ilaçların ve lazerin yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilen tedavi yöntemidir. En sık uygulanan Trabekülektomi adı verilen cerrahi yöntemdir.

GLOKOM(Göz Tansiyonu) HASTALIĞINDA JEL İMPLANT TEDAVİSİ:
Damla kullanımı sırasında hasta veya ilaç nedenli uyum problemleri varsa

İlaç ile yeterli göziçi basıncı düşüklüğü sağlanamadıysa

Lokal anestezi ile dikişsiz küçük kesiden yerleştirilen JEL İMPLANT glokom tedavisinde uygulanan yeni ve oldukça başarılı minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir.

ŞAŞILIK CERRAHİSİ

PTERJİUM CERRAHİSİ(Otogreftli Pterjium ameliyatı)

ENDONAZAL LAZER DSR (GÖZYAŞI KANAL TIKANIKLIĞI AMELİYATI)

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ

TÜMÖR EKSİZYONLARI

İNTRAVİTREAL(GÖZ İÇİ ) ENJEKSİYON

argonlazerARGON LAZER TEDAVİSİ
Retina hastalıklarının tedavisinde yaygın kullanılan bir lazer çeşitidir. Retina muayenesi sonucu, şeker hastalığı nedeniyle sonradan oluşmuş damarlar (neovaskülarizasyon-NV) veya makulaya sızıntı yapan küçük damar genişlemeleri teşhis edilmiş ise bu alanlar argon lazer tedavisi ile kapatılır. Bu tedavi ile ödem ya da kanamaya bağlı olarak gelişecek görme kaybı önlenmiş olur.
Argon Lazer tedavisi öncelikle mevcut görmeyi muhafaza etmeye yöneliktir, bu nedenle hastanın zaman kaybetmemesi önemlidir.
Argon Lazer aynı zamanda retina yırtıklarının tedavisinde de kullanılır. Argon lazer uygulandığı bölgede bir yanık oluşturarak, retina sinir tabakasını altındaki pigment tabakasına yapıştırır ve böylece yırtığın çevresine sıvı sızıp retinanın yerinden ayrılması önlenir.

YAG LAZER TEDAVİSİ
Katarakt ameliyatı geçiren kişilerde, göz içine yerleştirilen merceğin arkasındaki zar zamanla matlaşır.İkincil katarakt adı verilen bu durumda Yag lazer kapsülotomi adı verilen yöntemle kısa süreli ağrısız bir işlemle poliklinik ortamında tedavi uygulamak mümkündür.
Bazı dar açılı glokom (göz tansiyonu) türlerinin tedavisinde YAG laser ile iridotomi yapılarak göz tansiyonu düşürülür. Bu işlem, göze rengini veren iris dokusunda milimetrik bir açıklık yaratılmasıdır.

KONTAKT LENS UYGULAMASI

KERATOKONUS TEDAVİSİ YAPILMAKTADIR.


Doktorumuz

Arif Vehbi Kırhan
Op.Dr.Arif Vehbi Kırhan – Göz Hastalıkları Uzmanı

 

Paylaş