Estetik & Plastik Cerrahi Polikliniği - İzmir Park Tıp Merkezi

Op. Dr. Cafer Arslan

ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME FORMU

Detaylı bilgi almak ve ücretsiz ön görüşme randevusu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Op. Dr. Cafer Arslan

Eğitimi

 • 1996 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000-2006 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Estetik, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

İş Deneyimi

 • Edirne Devlet Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Plastik Estetik Cerrahi Derneği
 • Yara Bakım Derneği
 • KURS, SEMPOZYUM, KONGRELER
 • ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 27-30 EYLÜL 2001 İSTANBUL

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ ZONGULDAK BÖLGESEL TOPLANTISI 9 KASIM 2001 ZONGULDAK

GATA PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ AD 60.YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ MAKSİLLOFASYAL CERRAHİ ÇALIŞTAY VE KURSU 3-4 MAYIS 2002 ANKARA

        24.ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 18-22 EKİM 2002 ANKARA

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YANIK SEMPOZYUMU 01-02 MAYIS 2002 ESKİŞEHİR

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DUDAK DAMAK YARIKLARINDA SEKONDER GİRİŞİMLER 21 NİSAN 2003 ESKİŞEHİR

     23.ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 18-22 EKİM 2002 ANKARA

ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ YANIK İLK YARDIM VE TEDAVİSİ KURSU 8 MART 2003

ESTETİK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ 8.ULUSAL KONGRESİ 18-20 HAZİRAN 2004

 1. ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ULUSAL KONGRESİ 21-25 EYLÜL 2004 ANKARA-BİLKENT
 2. ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ULUSAL KONGRESİ 14-27 EYLÜL 2005
  1. ULUSLAR ARASI YAYINLAR
   1. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY.VOL 15,NUMBER 6.2004

SOLVENT DEHYDRATED COSTAL CARTILAGE EVALUATİON IN A RABBİT MODEL.

 1. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY. VOL 15, NUMBER 6.2004.SEİZURE AS A CAUSE OF OROCUTANEOUS FİSTULA.
 2. SURG.SKIN NECROSİS DUE TO PHYTOTHERAPY: REVIEW OF OUR EXPERIENCE AND THE CURRENT LITERATURE.GÖNDERİLDİ
 3. V-Y ROTATION ADVANCEMENT FASCIOCUTANEOUS FLAP FOR THE EXCISIONAL DEFECTS OF PILONIDAL SINUS
 4. PULL-IN” SUTURE TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF MALLET FINGER ANNALS OF PLASTİC SUNGERY
 5. ULUSLARARASI BİLDİRİLER
  • THE XVI CONGRESS OF ISAPS MAY 26-29.İSTANBUL TURKEY.INTERFERON USE SURGICAL EXCİSİON OF HİPERTROFİC SCAR AND KELLOİD.
  • THE IIIrd BALKAN CONGRESS OF PLASTIC ROCONSTRUCTİVE AND AESTHETIC SURGERY MAY 24 2003.
  • KUZEY KIBRIS TÜRK PLASTİK-REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 15-18 TEMMUZ 2004 KIBRIS. DUDAK REKONSTRÜKSİYONUNDA KULLANILACAK TEKNİKLER VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ.
  • KUZEY KIBRIS TÜRK PLASTİK+REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 15-18 TEMMUZ 2004 KIBRIS. EKLEM AĞRISININ YABANİ BİTKİYLE TEDAVİSİNE BAĞLI DERİ NEKROZU.
  • KUZEY KIBRIS TÜRK PLASTİK+REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 15-18 TEMMUZ 2004 KIBRIS. NONMELANOSİTİK CİLT KANSERLERİN RETROSPELTİF DEĞERLENDİRİLMESİ.
  • YURT İÇİ BİLDİRİLER
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi.27-30 Eylül 2001 İstanbul.Konjenital Melanositik Nevüs Eksizyonu Sonucu Yüzde Oluşacak Defektlerin Doku Genişletilmesi Sonrası Bilobe Fleplerle Rekonstrüksiyon.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi.27-30 Eylül 2001.İstanbul.Eklem Ağrısının Yabani Bitkiyle Tedavisine Bağlı Gelişen Deri Nekrozu.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 18-20 Ekim 2002.Ankara. Neovaskülarize Osteokütan Flep.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003. Samsun. Baş Parmak Tırnak Batması Cerrahi Yeni ve Anatomik Onarım
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 18-20 Ekim 2002.Ankara.Otojen Kıkırdak, Otojen Kemik Solvent Dehidrate Kıkırdak Rezorbsiyon Oranlarının Histopatolojik Olarak İncelenmesi.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003.Samsun. Penil Epidermal İnklüzyon Kisti: Geç Sünnet Komplikasyonu.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 21-25 Eylül.Ankara-Bilkent. Açık ve Kapalı Rinoplasti Tekniklerinin Solunuma Etkisinin Spirometri Kullanarak Karşılaştırılması