izmir Üroloji Merkezi - Üroloji Kliniği - İzmir Özel Park Tıp Merkezi

izmir Üroloji Merkezi

izmir Üroloji Merkezi, erkek ve kadınlarda idrar yolu ve cinsel organları inceleyerek, bu bölgelerde oluşan hastalıkların tanı ve tedavisini yapan cerrahi daldır. Branşımız, Erkek hastalarda daha çok üreme ve boşaltım sistemleri ile ilgilenirken; kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemleri hastalıkları ile ilgilenmektedir. Kadınlar için boşaltım sistemi ile üretim sistemi birlikte ele alınmaktadır ve bu nedenle üroloji doktorları ile birlikte kadın hastalıkları uzmanları da hastalıkların tanısı konulurken ve tedavi süreci uygulanırken, yardımcı olmaktadır. Bu alana baktığımızda; mesane, testisler, penis, prostat bezi ve böbrekler gibi birçok organa ilişkin hastalıklar üzerinde tanı ve tedavi süreci oluşturulur. Üroloji merkezleri konusunda daha çok gelişmiş illerdeki üroloji merkezleri tercih edilir ve İzmir üroloji merkezi de en fazla tercih edilenlerden biridir. Bu anlamda gerek hastane koşulları gerekse çalıştığı uzman ekiple ön plana çıkan İzmir üroloji merkezlerinden biri de Özel Park Tıp Merkezi’dir.

Üroloji ile amaç Erkeklerde, böbrekler, idrar yolları, idrar torbası, prostat bezi, penis ve testisler ile ilgili problemler, kadınlarda ise böbrekler, idrar yolları ve mesane hastalıkları ürolojinin alanına girmektedir.

Üroloji Kliniğimizde; ürolojik hastalıklar için yetişkin ve çocuk hastalara muayene, tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Üroloji Kliniğimizdeki Hizmetlerimiz:

 • Böbrek, Üreter ve Mesane Taşları
 • Hidrosel (Testiste Sıvı Toplanması)
 • Üreteropelvik Bileşke Darlığı (Böbreklerde Doğuştan Kanal Darlığı Nedeniyle Tıkanma Sonucu Genişleme Olması)
 • Böbrek Kistleri
 • Nörojen Mesane (İdrar Kesesinde Depolama ve Boşaltma Bozuklukları)
 • İdrar Kaçırma
 • Sistosel (Mesane Sarkması)
 • İnterstisyel Sistit (Bakteriyel Olmayan Sistit)
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
 • Erkek infertilitesi (Kısırlığı)
 • Böbrek, Üreter, Mesane, Prostat ve ve Testis Kanserlerinin Tanı ve Tedavisi

Greenlight Laser

GreenLight XPS™ sistemi PV (80W) ve HPS (120W) sistemlerinden farklı olarak 180W’a kadar lazer gücü sağlamaktadır. Diğerleri ile aynı güvenlik profiline sahip olmakla birlikte daha güçlü bir lazer ışını ile daha hızlı, geliştirilmiş koagulasyon özelliğine sahiptir. Fizik kurallarına ve klinik sonuçlar yanı sıra hasta güvenliğinin tedavinin seçiminde temel etmenler olması gerektiği inancına dayanan GreenLight PV® lazer sistemi, İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) tedavisinde yeni bir tedavi standardı oluşturma yolunu açmıştır.

MoXy™ sıvı soğutmalı fiber ile vaporizasyon verimliliğini belirgin şekilde artırmıştır. Yeni MoXy™ fiber sayesinde HPS ile aynı sürede iki katı dokuyu buharlaştırır.

Aktif Su Soğutma Sistemi: Bu sistem ile 100g’dan büyük prostatlarda sadece 1 fiber kullanılarak tedavi sonuçlanır. Fiber ucu sıcaklığı ölçülerek herhangi bir ısı yükselmesinde sistem durdurulur. Bu da fiber ucu sıcaklığı güvenli bir bölgede tutar.

Geliştirilmiş Koagulasyon: TruCoag™ sistemi, pulse şeklinde lazer ışını kullanarak kanamaları daha hızlı ve daha yaygın vakalarda durduracak şekilde tasarlanmıştır.

Kanamaların Daha İyi Kontrolü: Normal olmayan kanamaların kontrolünde daha iyi bir koagolasyon özelliği sağlar.