Osteoporoz Tedavisi

Park Tıp Merkezi İzmir - Osteoporoz Tedavisi

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Tedavisi

Osteoporoz; Birim hacme düşen kemik kütlesinin azalması, kemik dokusunun mikromimarisinin bozulması, kemik kalitesinin bozulması, kırılganlığın artmasıdır ve sistemik bir kemik hastalığıdır. İlk defa 1829 yılında Jean Georges Lobstein tarafından “porous bone” olarak tanımlanmıştır.

50 yaşın üstündeki her üç kadının birinde ve her beş erkeğin birinde osteoporoz vardır. Avrupa komisyonu raporlarına göre halen Avrupa’da 23.7 milyon kişide oseoporoz vardır, bu rakamın 2010 yılında 27.2 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Kemik yoğunluğunu korumak ve kırık riskini azaltmak için kullanılan, hızlı etki gösteren çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Uygulanan tedavi, hastanın yaşına, sağlık durumuna, ihtiyaçlarına ve yaşam şekline uyumlu olmalıdır.