İç Hastalıkları

Park Tıp Merkezi İzmir - İç Hastalıkları

Dahiliye

Park Tıp Merkezi İç Hastalıkları Polikliniği’nde;

Her türlü ağrı, ateş, halsizlik, çarpıntı ve sebebi açıklanamayan tüm rahatsızlıklarda tanıya yaklaşım, tedavi ve gereğinde ilgili uzmanlık birimine yönlendirme işlemleri yapılmaktadır.