Gizlilik ve Kullanım Koşulları

Park Tıp Merkezi Logo 854x854

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ

KABLOSUZ AĞ, YAZILIM VE E-POSTA KULLANIMI

Kitiş Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Özel Park Tıp Merkezi’nin (kısaca “ÖZEL PARK TIP MERKEZİ” olarak anılacaktır) personeline, stajyerlerine ve misafirlerine ücretsiz tahsis etmiş olduğu e-posta adresi, kablosuz ağ ve/veya İnterMEDIA HBYS yazılımı kullanımına ilişkin şekil ve şartlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. ÖZEL PARK TIP MERKEZİ personeli, stajyerleri ve misafirleri (kısaca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ tarafından kendilerine tahsis edilen e-posta adreslerini, kendilerine tahsis edilen kablosuz ağ kullanıcı adını ve kendilerine tahsis edilen İnterMEDIA kullanıcı adını kullanmakla aşağıda belirtilen esasları kabul etmiş sayılmaktadırlar.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

E-posta Kullanımı

1) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ tarafından, personeli ile stajyerlerine ad ve/veya soyadı ya da bunların ilk harflerini kullanarak ……@PARKTIPMERKEZI.COM şeklinde, bir eposta adresi verilir. Ad ve soyad benzerliği durumunda ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nin öngördüğü şekilde eposta adresi ve şifresi verilir. Kullanıcılar hiçbir şekilde e-posta adreslerinin belirlenmesine veya değişmesine müdahale edemezler, ancak kendilerine verilen şifreleri sonradan değiştirme hak ve yetkisine sahiptirler.

2) İlk kullanım öncesi tahsis edilen şifre hariç, şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder. ÖZEL PARK TIP MERKEZİ, e-posta ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

3) Kullanıcılar; e-posta servislerinden yararlandığı sırada, sistemdeki bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, e-posta servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, PARKTIPMERKEZİ.com adresine eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

4) E-posta adresinin bilgilerinin yedeklenmesinin sorumluluğu, her ne kadar sunucu üzerinde yedekleme yapılıyor olsa dahi, e-posta sahibine aittir. E-posta servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan ÖZEL PARK TIP MERKEZİ hiçbir şart ve zeminde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı verilerinin ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kullanıcıların bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb.durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ÖZEL PARK TIP MERKEZİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, bu durumların yaşanması halinde ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nun hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bu durumlar nedeniyle ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nun uğrayabileceği tüm zararları karşılayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7) Kullanıcı, hesabında ve/veya sitesinde zarar verecek nitelikte virüs, spam, trojan vb., ayrıca pornografik içerikli resim, animasyon, video vb. bulunduramaz ve benzeri içerikli sitelere bağ (link) veremez. ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’ya ait ağ ve sunucu bilgisayarlar uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması (akademik, bilimsel ve mesleki araştırma amaçlı olanlar hariç) amacıyla kullanılamaz.

8) Kullanıcı, e-posta hesabı ile kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek/tüzel kişiler hakkında karalama ve benzeri yayın yapamaz, yapılması için özendirici olamaz. İftira mahiyetinde, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz korku yaratacak yazı ve materyallerin üretim ve dağıtımını yapamaz.

9) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğununu, üyeliğini ve/veya kullanıcılığını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlerden sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, e-posta hesabında açığa çıkarılmış sifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının verilerini tahrip etmeye, şahsi bilgilere erişmeye, başkalarına ait çalışmaları bozmaya ve tahrip etmeye yönelik çalışmalar ve benzeri faaliyetlerde bulunamaz.

Kablosuz Ağ Kullanımı

1) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ personeli, stajyerleri ve misafirleri için tahsis edilen ağ kablosuz ağ kaynakları (ağ bağlantısı, kablosuz ağ bağlantısı, bina içi/dışı erişimi vb.) https://parktipmerkezi.com/ adresinde bulunan “ÖZEL PARK TIP MERKEZİ Bilgi İşlem ve Bilgisayar Ağı Kaynakları Kullanım Etiği” çerçevesinde kullanılmalıdır.

2) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nin bilgisayar ağı yatırımları, işletme tarafından belirlenen kaynaklar kullanılarak akademik, idari, eğitim ve araştırma birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Kablosuz ağ üzerindeki kişisel kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların birincil ağ erişim gereksinimlerini (akademik, idari, eğitim, araştırma) yerine getirmelerine engel olmamalıdır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

a. Peer-to-peer (P2P – noktadan noktaya) dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm “peer-to-peer” dosya paylaşım araçlarının kullanılması – trafık bina içinde yaratılıyor olsa bile – yasaktır.

KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus, GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent, DC++ vs..

b. Kablosuz ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması yasaktır.

c. Kablosuz ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.

d. Kablosuz ağ baglantısı kullanılarak servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması yasaktır.

e. Ağ kaynaklarının işletme dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da işletme dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini işletme içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.

f. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.

g. Kablosuz ağ arabiriminin donanım adresinin (MAC address) değistirilmesi yasaktır. Bu adres kurulu bulunan kimlik doğrulama sistemine bilgi işlem elemanları tarafından tanıtılmalıdır. Değişikliğin zorunlu olduğu durumlarda (kablosuz ağ erişim kartının arızalanması, değiştirilmesi vb.) Bilgi İşlem Birimi’ne bildirilmesi gerekmektedir. (Yeni adres kimlik doğrulama sistemine tanıtılmadan sistem kablosuz ağ erişimine izin vermemektedir.)

h. Kablosuz ağ hizmetinden faydalanan her kullanıcı, işletme tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, işletme içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

3) Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının saptanması durumunda aşağıdaki cezalardan bir ya da birkaçı uygulanabilir ;

İşletme içi ve/veya dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,

İşletme içi ve/veya dışı ağ erişiminin kapatılması,

Sunucu sistemler üzerindeki kullanıcı kodunun kapatılması,

İşletme bünyesindeki soruşturma mekanizmalarinin harekete geçirilmesi,

Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.

4) Kurallara uymadığı saptanan personel, stajyer ve misafirlerle ilgili idari birim aracılığı ile bildirim yapılır.

İnterMEDIA HBYS Yazılımı Kullanım

Gizli Bilgi

Bu Sözleşmede, “Gizli Bilgi” bunlarla sınırlı olmaksızın ve fakat İş Amacına ilişkin formüller, modeller, derlemeler, yazılımlar, programlar, cihazlar, yöntemler, teknikler ve süreçler, mali bilgiler ve veriler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, müşteri listeleri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, çalışanlarla ilgili bilgiler, buluşların tarifleri, süreç tarifleri, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar, yeni ürünler ve yeni ürün geliştirme ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler dokümantasyon ve patent, faydalı model, marka, tasarım, kurumsal iletişim için kullanılan eserler gibi fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden ürün ve usullerle ilgili olarak resmi merciiler nezdinde henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmekle beraber bu merciiler tarafından yayınlanmadan önce geri çekilmiş müracaatlar dâhil, taraflardan birinin şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan taraflardan herhangi birine ait ve/veya taraflardan birine İş Amacı kapsamında rol alan herhangi bir 3. kişi tarafından ifşa edilmiş ve İş Amacı kapsamında 3.kişi tarafından ifşa edilen tarafın diğer tarafa ifşa ettiği her türlü bilgi anlamına gelir. Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya maddi olmayan bir bilgi olabilir. Taraflardan birinin ya da onun Bağlı Şirketlerinin diğer tarafa ifşa ettiği ve/veya İş Amacı kapsamında rol alan diğer 3. kişilerin taraflardan herhangi birine ifşa ettiği tüm materyallerin ve bilgilerin, Gizli Bilgi olduğu farz edilecek ve bilgiyi alan taraf bu materyal ve bilgilerin aşağıdaki tanımlar kapsamında Gizli Bilgi olmadığını ispat edemediği sürece Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.

Gizli Bilgi Olarak Değerlendirilemeyecek Bilgiler

a) Zaten kamunun bilgisinde olan veya Bilgiyi Alan Tarafın bu Sözleşmeyi ihlal etmesi dışında başka bir yolla kamunun bilgisine giren bilgiler,

b) Bilgiyi İfşa Eden Taraf, Bilgiyi Alan Tarafa ifşa etmeden önce Bilgiyi Alan Tarafın zaten bildiği bilgiler,

c) Bilgiyi Alan Tarafın Bilgiyi İfşa Eden Taraf dışında bir kaynaktan edindiği ve Bilgiyi İfşa Eden Tarafa karşı gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin edindiği bilgiler,

d) Bilgiyi Alan Tarafın diğer tarafın Gizli Bilgilerinden faydalanmaksızın bağımsız olarak geliştirdiği bilgiler,

e) İfşa eden tarafın yazılı onayı ile kamuya açıklanmasına izin verdiği bilgiler, Gizli bilgi kapsamında değildir.

Haklar/Hukuk

a) Bilgiyi Alan Taraf Gizli Bilginin yetki dışı kullanıldığını veya ifşa edildiğini veya bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edildiğini tespit eder etmez Bilgiyi İfşa Eden Tarafı derhal bilgilendirecek ve Gizli Bilgiyi geri almak ve bir daha yetki dışı kullanımını engellemek için Bilgiyi İfşa Eden Tarafla işbirliği yapacaktır.

b) Bilgiyi Alan Taraf, Bilgiyi İfşa Eden Tarafın talebi üzerine, Gizli Bilginin tüm asıl nüshalarını, suretlerini, çoğaltımlarını ve özetlerini (Bilgiyi Alan Taraf veya onun danışmanları veya başkası tarafından hazırlanmış olsun ya da olmasın) derhal Bilgiyi İfşa Eden Tarafa iade edecek ve söz konusu yazılı materyalin suretlerini, hülasalarını veya diğer çoğaltımlarını tamamen veya kısmen dahi olsa muhafaza etmeyecektir.

c) Gizli Bilgi kapsamında yer alan bilgiler Bilgiyi Alan Taraf veya onun danışmanları tarafından hazırlanan tüm dokümanlar, bildiriler, notlar ve her türlü yazılar imha edilecek ve Bilgiyi İfşa Eden Tarafın talebi üzerine veya Bilgiyi İfşa Eden Tarafın tercihiyle, Bilgiyi Alan Taraf, bahse konu belgelerin, yetkili bir görevli tarafından imha edildiğini Bilgiyi İfşa Eden Tarafa yazılı olarak teyit edecektir.

d) Sözleşme kapsamındaki tüm Gizli Bilgilerin Bilgiyi İfşa Eden Tarafın değerli ticari sırlarını içerdiği kabul edilecektir. Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilginin yetki dışı kullanımı veya ifşaatı sonucu Bilgiyi İfşa Eden Tarafın tamiri kabil olmayan zarar ve hasara maruz kalacağını ve bu zarar ve hasarın hukuk yoluyla da yeterli bir şekilde telafi edilemeyeceğini ve Bilgiyi İfşa Eden Tarafın, diğer hak ve hukuk yollarından feragat etmeksizin, yetkili bir mahkeme tarafından Türk Telekom Gizlilik Sözleşmesi uygun görülebilecek, kanundan kaynaklanan ihtiyati tedbir veya hakkaniyetten (örf ve adet hukuku) kaynaklanan haklarını kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

e) Bilgiyi İfşa Eden Taraf, Bilgiyi Alan Tarafın bu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmesi veya ihlal etme ihtimalinin bulunmasına karşı, Bilgiyi İfşa Eden Tarafın bu Sözleşmenin hükümlerini başarıyla uyguladığı bir durum nedeniyle tahakkuk eden makul vekâlet ücretlerini ve masraflarını Bilgiyi Alan Taraftan tazmin etme hakkına sahiptir.

f) Bilgiyi İfşa Eden Tarafın, Bilgiyi Alan Taraf, onun bağlı şirketleri veya temsilcileri veya danışmanlarına karşı Gizli Bilginin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir yükümlüğü yoktur. Bu nedenle, Bilgiyi Alan Taraf ve/veya onun temsilcileri veya Bağlı Şirketlerinin bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesinden (bunlarla sınırlı olmaksızın ve fakat Gizli Bilginin Bilgiyi Alan Taraf ve/veya onun Bağlı Şirketleri ve temsilcileri tarafından yetki dışı kullanımı veya ifşa edilmesi veya Bilgiyi Alan Tarafın fiil veya ihmallerinden kaynaklanan veya Bilgiyi Alan Tarafın Bağlı Şirketleri ve temsilcilerinin fiil veya ihmallerinden kaynaklanan yetki dışı kullanım veya ifşa dâhil olmak üzere) kaynaklanan veya bu yüzden Bilgiyi İfşa Eden Tarafın maruz kaldığı her türlü zarar, talep, dava, ziyan, hasar, borç, masraf, gider ve ödeme nedeniyle ve bunlara karşı Bilgiyi İfşa Eden Tarafı tazmin etmekten sorumlu ve asli yükümlü olduğunu kabul eder.

1) Verileri yetkisiz erişime,yetkisiz şekilde değiştirilmelerine,açıklanmalarına veya imha edilmelerine karşı korumak için uygun önlemler alınmıştır. Hastanın özlük bilgileri ve kurum bilgileri sadece yetkili kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

2) Hastalarla ilgili her türlü kaydın kim tarafından, hangi tarihte girildiği,ulaşma,değiştirme bilgisi kayıtları tutulmaktadır.

3) Hastaların klinik kayıtlarına yalnızca konu ile ilgili yetkilendirilmiş kişinin giriş yaptığı “İşlem Kayıt Sistemi” adı altında izlenebilmektedir.

Veri tabanı üzerinde Hasta kayıt logları, Hasta Hizmet logları, Hasta Fatura Logları, Hasta Poliklinik logları, Tanımlama Logları, Hasta Dosya logları, Veri tabanı oturum logları, Sağlık kurulu kayıt logları kayıt altına alınmaktadır.

Kullanıcıların ara yüze bağlanmak için kullandıkları kullanıcı kodları ve parolalar, şifreli biçimde veri tabanında saklanmaktadır. Veri tabanı sistem logları gerektiğinde İdare tarafından izlenmektedir.

Hastaneye destek hizmeti veren firmanın dış ortamdan iç ortama hangi durumlarda erişim yapacağı hakkında hastane tarafından onaylanmış gizlilik sözleşmesi mevcut olup dış ortamdan iç ortama erişimler kayıt altına alınmaktadır.

Her kullanıcının veri tabanında hangi bilgilere erişebileceği bilgi işlem biriminde sorumlular tarafından belirlenmektedir. Ayrıca bu kişilerin hangi yetkilere sahip olduğu HBYS üzerinden takip edilebilmekte ve rapor edilebilmektedir.

HBYS de oluşan sorunların çözümünde uyulması gereken Kurallar:

a- Konu ile ilgili bilgi işleme sistem sorumluları ile telefon veya HBYS modülü üzerinden online mesajlaşarak irtibat kurulmalıdır.

b- HBYS ile ilgili sorunlar ve çözümler sorunun oluştuğu tarih ve saat bildirimin yapıldığı tarih ve saat kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtlar HBYS modülü üzerinden izlenebilmektedir.

c- Sorunlar ile ilgili aylık istatistiksel çalışmalar yapılmakta olup, sorunlarla ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyet başlatılmaktadır.

4) İleri tetkik ve tedavi yöntemleri için başka hastane veya özel merkezler sevk sırasında hastaya ait bilgiler ilgili mevzuatın gereklerine uygun belgeler ile hastanın kendisi tarafından iletilmektedir.

5) Hasta sağlık bilgileri hastanemiz tarafından veya Sağlık Bakanlığının bilgi yönetim sistemleri tarafından araştırma, istatistik ve karar destek sistemleri için kullanırlar. HBYS erişimi olan kullanıcılar, hastane içinde veritabanına kayıtlı hasta ve idari bilgileri yönetimin izni olmadan hiçbir akademik çalışmada, sosyal medyada yada yazılı-sözlü basın yayın organlarında ifşa edemez, yayınlayamaz ve paylaşamaz.

6) Hastane dışından yönetimin bilgisi dahilinde yapılacak olan uzak bağlantılar, uzak erişimler, PACS bağlantıları ve web bağlantıları bilgi işlem tarafından hazırlanır ve ilgili kişiye imza karşlığı teslim edilir.

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ HİZMET ŞARTLARI

E-postaların şifrelerinin ve bilgilerinin güvenliği ÖZEL PARK TIP MERKEZİ tarafından sağlanmakta ve ana sunucusu güvenlik duvarı ve antivirus programları ile korunmaktadır. Kullanıcı; şifresinin veya hesabının izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’ne telefon ile yada bilgiislem@parktipmerkezi.com adresine bilgi vereceğini beyan ve kabul eder.

2) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ; kullanıcıların, dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilir. Kurallara aykırı davranma halinde ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nun gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıyı servis dışına çıkarma ve kullanıcılığına son verme hakkına sahiptir.

4) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ; kullanıcılarının bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:

Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

Kullanıcının, sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

Kullanıcılığı, sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir kullanıcının yeniden kullanıcı olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda.

5) Kullanıcı, e-posta hizmetinden yararlanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşmede yer alan maddelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesabının;

T.C. yasalarının belirlediği yasadışı kullanımlarda,

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ tarafından belirlenen kullanım politikalarına uyulmadığı durumlarda,

Kullanıcı hesapları için belirlenen sınırların aşıldığı durumlarda,

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ bilişim kaynaklarının akademik amaçlı çalışmaları engelleyici biçimde akademik amaçlı olmayan, ticari ve yasadışı amaçlı kullanıldığı durumlarda,

Kişilere ait kullanıcı hesaplarının farklı kişiler tarafından kullanımının belirlendiği durumlarda,

Sunucu sistemler üzerinde tanımlı diğer kullanıcıların şifrelerini bulmaya çalışmak, dosyalarına müdahele etmek, değiştirmek vb. girişimlerin tespit edildiği durumlarda,

Lisanssız, korsan yazılımların kullanıcı hesabı ve/veya sitesinde bulunduğu tespit edildiği durumlarda,

Sistem doğruluğunun, bütünlüğünün, güvenliğinin ve servis devamlılığının engellendiği durumlarda, kullanıcıya haber verilmeksizin ÖZEL PARK TIP MERKEZİ tarafından geçici olarak kapatılabilir. Kullanıcı belirtilen kurallara uymadığı taktirde bütün hukuki ve idari işlemlerden kendisi sorumlu olur. Kullanıcı hesabının kalıcı olarak kapatılacağı durumlarda kullanıcılar önceden bilgilendirilir. ÖZEL PARK TIP MERKEZİ meydana gelebilecek yasal, idari ve teknolojik gelişmeleri göz önünde tutarak, kullanıcılara haber vermek zorunda olmadan bu kullanım politikasını değiştirme hakkına sahiptir. Değişen sözleşme, https://parktipmerkezi.com/ adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer.

6) Kullanıcı, maddeler halinde açıklanmamış olsa bile, yasal kurallar içindeki tüm kısıtlama ve yaptırımlardan, ahlaki kurallar içindeki tüm kişisel haklar ve fiillerden, İnternet etik
kurallar içerisindeki tüm evrensel kurallara karşı sorumludur. Kullanıcı anılan kurallara uymadığı takdirde; hesabının geçici süre ile dondurulması, devamı veya tekrarı halinde ise kullanıcılıktan sınırsız çıkarılma ve hesabının iptali yaptırımı uygulanacaktır.

7) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ, özellikle aşağıdaki hususları beyan ve garanti etmemektedir:

a. Hizmetlerin e-posta ile ilgili her türlü beklentileri karşılayacağını,

b. Hizmetleri kullanmanın kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olacağını,

c. Hizmetleri kullanma yoluyla elde edilen bilgilerin tam ve güvenilir olacağını,

d. Hizmetlerin bir parçası olarak kullanıcılara sunulan Yazılımın işlem ve işlevliği ile ilgili kusurların düzeltileceği.

8) ÖZEL PARK TIP MERKEZİ uzun süre boyunca kullanılmayan hesapları kapatma hakkına sahiptir. 3 (üç) ay süreyle kullanılmayan hesaplar kapatılabilir ve ilgili kullanıcın dosyaları silinebilir.

Kullanıcının üyeliğinin veya stajının iptal edilmesi, nakil olması, personel ve stajyerlikten kendi isteğiyle ayrılması, e-posta adresini kendi isteği ile iptal ettirmesi vb. durumlar ile ÖZEL PARK TIP MERKEZİ’nun gerekli gördüğü hallerde hesabı hemen kapatılır.

GENEL HÜKÜMLER

a) Tarafların her biri bu Sözleşmeyi imzalama yetkisine sahip olduğunu ve bu Sözleşmeyi İş Amacında ilerleme sağlanması için imzaladığını ve başka bir nedenle veya başka bir tarafın menfaatine imzalamadığını beyan ve tekeffül eder.

b) Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmaması veya kullanılmasında bir gecikme meydana gelmesi, bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat edildiği anlamına gelmez ve bunların bir sefer veya kısmi kullanımı başka sefer veya bir daha kullanılmalarına veya bu Sözleşmeden doğan başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasına engel teşkil etmez.

c) Tarafların hiçbiri diğer tarafın ön yazılı izni olmadan bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü satamaz, devredemez, temlik edemez, alt lisanslama yapamaz veya alt yükleniciye veremez. Bu Sözleşmenin tüm hükümleri tarafların veya onların külli veya cüz’i haleflerinin yararına uygulanacaktır ve tarafların veya onların külli veya cüz’i halefleri için bağlayıcı olacaktır.

d) Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olduğu yetkili bir mahkeme tarafından ilan edilirse, yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olan bu hüküm, asıl hükme en iyi şekilde tekabül eden ve geçerli ve ifa edilebilir olduğu kabul edilen başka bir hükümle olmak kaydıyla değiştirilmiş kabul edilecektir ve mahkeme ilgili hükmü bu şekilde ÖZEL PARK TIP MERKEZİ Gizlilik Sözleşmesini değiştirebilir. Ne olursa olsun, bu Sözleşmenin diğer hükümleri tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

e) Bu Sözleşme, taraflar arasında burada belirtilen konu hakkında varılan mutabakatın tamamını içerir. Taraflar bu Sözleşmenin müsveddesinin ve nihai halinin hazırlanması konusunda işbirliği yapmıştır ve bu Sözleşme taraflardan herhangi birinin daha fazla lehine

veya aleyhine olacak şekilde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşme her iki tarafın imzaladığı yazılı bir mutabakat olmadan değiştirilemez.

f) Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır. Tarafların her biri, bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder

g) İş bu sözleşme 4 sayfadan oluşmakta olup, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

YASAL SORUMLULUK REDDİ:

Gizli Bilgi “olduğu gibi” esasıyla temin edilir ve aksi burada veya taraflar arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmede belirtilmediği sürece, taraflar Gizli Bilginin doğruluğu, eksiksizliği, durumu, uygunluğu veya performansına ilişkin herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır ve tarafların, birbirine karşı, diğer tarafın Gizli Bilgisini kullanmalarından kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu sözleşmenin güncel ve geçerli hali “https://parktipmerkezi.com/gizlilik-ve-kullanim-kosullari/” adresinde yer almaktadır.

ÖZEL PARK TIP MERKEZİ Bilgi İşlem Birimi ParkWiFi kablosuz ağ kullanımından doğacak riskler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.

PDF Versiyonu