Op.Dr.Ruhi Çankayalı

02Doğum yılı: 1959

Mezun olduğu okul: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Uzmanlık: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 1992

 

Özgeçmiş

1993 yılından bu yana Ege Estetik Cerrahi Şirketinde muayenehane Hekimliği yapmaktadır. 1993-1995 yılları arasında İzmir Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde çalışmıştır. 1997 yılında İzmir’de Dermamed Güzellik Merkezini kurmuş ve 7 yıl müdürlüğünü yapmıştır.

 

Üye Olunan Dernekler :

 • Türk Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Türk Estetik Cerrahi Derneği.

 

Yayınlar

Yurtiçi yayınlar

 • Akın Y, Songür E, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Çankayalı R, Alper M: Fasiyel paralizide temporal kas transpozisyonu ile reanimasyon. Ege Tıp Dergisi 29(3):524-527, 1990
 • Vaka takdimi (A Fish spear Injury in the face – Case report) Songür E, Çankayalı R, Ülgen Ö. Medicina Hekagone 6 (58): 37,1989.
 • Akın Y, Yoleri L, Çankayalı R: Bilateral Oro-okuler Yarık olgusu. E.Ü.T.F. Dergisi  28, Sayı:1 1989.

 

Yurtdışı yayınlar

 • Ülgen Ö, Gençosmanoğlu R, Çankayalı R, Taşdemir G, Mutluer S, Songür E: The effects of fronto-parieto-squamosal suture fusion on cranial growth: an experimental study. J Craniofacial Surgery 7(2):122-129, 1996.
 • Alper m, Totan S, Cankayali R, Songur E: Maxillofacial spear gun accident: report of two cases. J Oral Maxillofac Surg. 1997 Jan;55(1):94-7.
 • Alper M, Totan S, Cankayali R, Songür E: Gunshot wounds of the face in attempted suicide patients. J Oral Maxillofac Surg. 1998 Aug;56(8):930-3.
 • Ozek C, Cankayalı R, Bilkay U, Güner U, Songür E, Akın Y, Çağdaş A: Marjolin’s Ulcers Arising in Burn Scars.  J Burn Care & Reh  22 (6): 384-89,2001.
 • Ozek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Guner U, Tokat C, Songür E, Akın Y, Çağdaş A: A case of total nasal agenesis accompanied by Tessier No 30 cleft.  Ann Plast Surg. 2001 Jun;46(6):663-4.
 • Ozek C, Gündoğan H, Bilkay U, Cankayalı R, Güner U, Gürler T, Songür E:  A rare Craniofacial Anomally: Tessier No 2 Cleft. J Craniofac Surg. 2001 Jul;12(4):355-61

 

Yurtiçi bildiri

 • Ülgen Ö, Çankayalı R, Gençosmanoğlu R, Songür E: Kliniğimizde bilgisayar destekli hasta veri tabanı uygulamaları. 12. Türk Plastik Cerrahi Kongresi Kuşadası 27-30 Ekim 1990. (poster)
 • Gürler T, Akın Y, Tuğsel E, Çankayalı: Orbital bölge tümörlerinde erken rekonstrüksiyon sonuçları. 12. Türk Plastik Cerrahi Kongresi Kuşadası 27-30 Ekim 1990.
 • Ülgen Ö,  Gençosmanoğlu R, Çankayalı R, Songür E: Fronto-parieto-squamosal sütür füzyonunun kraniyofasiyal büyüme üzerine etkileri. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 23-25 Ekim 1991.
 • Çankayalı R, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Songür E: Nadir yüz yarıkları: Klinik değerlendirme. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 23-25 Ekim 1991.
 • Çankayalı R, Alper M, Ülgen Ö, Akın Y: Suisid etiyolojili fasiyal ateşli silah yaralanmaları. 13. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 23-25 Ekim 1991. (poster)
 • Çankayalı R, Ülgen Ö, Songür E, Akın Y, Çağdaş A: Kan transfüzyonunun flep yaşamına etkisi.  14. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi Nevşehir 24-27 Ekim 1992.
 • Totan S, Alper M, Çankayalı R, Keçeci Y, Songür E: Maksillofasiyal zıpkın yaralanmaları. 17. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 20-25 Eylül 1995, Kıbrıs.
 • Özek C, Bilkay U, Çankayalı R, Gündoğan H, Erdem Ö, Gürler T, Alper M, Akın Y, Çağdaş A: Marjolin ülserler. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.
 • Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Özcan H, Songür E: Nadir bir kraniyofasiyal anomali: Tessier no:2 yarık. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.
 • Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Gürler T, Songür E: Tessier NO:30 yarık ve konjenital nasal agenezi. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.
 • Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Erdem Ö, Tokat C, Gürler T, Songür E: İzole Tessier No:11 kraniyofasiyal yarık. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.
 • Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Alper M, Akın: Tessier No:0 yarık ve değişik bir klinik varyasyon. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.
 • Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Özcan H, Çağdaş A: Nadir bir burunda şekil bozukluğu nedeni: Tessier No:1 yarık. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.
 • Özek C, Gündoğan H, Bilkat U, Çankayalı R, Tokat C, Özcan H, Gürler T, Songür E: Malpuech sendromu. 20. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, İzmir, Eylül 2000.

 

Yurtdışı bildiri

 • Akın Y, Songür E, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Çankayalı R: Temporalis muscle transfer for facial palsy reanimation. The Sixth Cong. Of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery İstanbul September 3-6 1989
 • Akın Y, Gençosmanoğlu R, Ülgen Ö, Çankayalı R: Criotherapy for the treatment of haemangiomas (poster) The Sixth Cong. Of the European Section of the International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery İstanbul September 3-6 1989
Paylaş