Dr.Emine Sevcan Ata

Doğum yılı: 1984

Mezun olduğu okul: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008

Branş ya da uzmanlık: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 2014

Özgeçmiş

Deneyim

 • 2008-2009 Sarıkaya Devlet Hastanesi Yozgat
 • 2015-2017 Uşak Devlet Hastanesi

 

Üye olunan dernekler

 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

 

Bilimsel yayınlar

 • “Comparison between dynamic susceptibility contrast magnetic resonance imaging and arterial spin labeling techniques in distinguishing malignant from benign brain tumors’’ Eur J Radiol 2016 Sep 6;85(9):1545-53
 • “Screening of PROP-1, LHX2 and POU1F1 mutations in patients with ectopic pituitary gland’’ J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015; 7: 65-65
 • “Beyin tümörlerinin tanısında Arterial Spin Labelling (ASL) Perfüzyon ve Dinamik-Kontrastlı Perfüzyon (DSC) MRG Tekniklerinin Karşılaştırılması’’ 2013-34. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözlü Bildiri
 • “Meme Lezyonlarının Tanısında Lokalizasyon Yazılımı Kullanmadan, MRG Kılavuzluğunda Vakum Destekli Biyopsi’’ 2013- 34. Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Sunum
 • “Meme Lezyonlarının Tanısında Pron Masa Kullanmadan, Oturur Pozisyonda Yapılan Stereotaktik Vakum Biyopsi ve Lateral Kol Kullanımı’’ 2013- 34. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözlü Bildiri
 • “Hashimoto Tiroiditinde Tiroid Bezinin Sono-Elastografi ile Değerlendirilmesi’’ 2011- 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözlü Bildiri
 • “Dijital Meme Tomosentezinin Dens Memede Lezyon Saptanmasına Katkısı’’ 2011- 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözlü Bildiri
 • “BI-RADS KATEGORİ 4 olarak değerlendirilen benign lezyonlarda spesifik tanıya ve radyolojik bulgulara göre dağılım’’ 2010- 31. Ulusal Radyoloji Kongresi Sözlü Bildiri
Paylaş
#park #tıp #merkezi