Estetik & Plastik Cerrahi - Op. Dr. Cafer Arslan - İzmir Özel Park Tıp Merkezi

Op. Dr. Cafer Arslan

Estetik & Plastik Cerrahi

ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

 • 1996 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2000-2006 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Estetik, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

İş Deneyimi

 • Edirne Devlet Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Plastik Estetik Cerrahi Derneği
 • Yara Bakım Derneği
 • KURS, SEMPOZYUM, KONGRELER
 • ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 27-30 EYLÜL 2001 İSTANBUL

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ ZONGULDAK BÖLGESEL TOPLANTISI 9 KASIM 2001 ZONGULDAK

GATA PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ AD 60.YIL KUTLAMA ETKİNLİKLERİ MAKSİLLOFASYAL CERRAHİ ÇALIŞTAY VE KURSU 3-4 MAYIS 2002 ANKARA

24.ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 18-22 EKİM 2002 ANKARA

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YANIK SEMPOZYUMU 01-02 MAYIS 2002 ESKİŞEHİR

OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DUDAK DAMAK YARIKLARINDA SEKONDER GİRİŞİMLER 21 NİSAN 2003 ESKİŞEHİR

23.ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 18-22 EKİM 2002 ANKARA

ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ YANIK İLK YARDIM VE TEDAVİSİ KURSU 8 MART 2003

ESTETİK PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ 8.ULUSAL KONGRESİ 18-20 HAZİRAN 2004

 1. ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ULUSAL KONGRESİ 21-25 EYLÜL 2004 ANKARA-BİLKENT
 2. ULUSAL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ULUSAL KONGRESİ 14-27 EYLÜL 2005
  1. ULUSLAR ARASI YAYINLAR
   1. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY.VOL 15,NUMBER 6.2004

SOLVENT DEHYDRATED COSTAL CARTILAGE EVALUATİON IN A RABBİT MODEL.

 1. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY. VOL 15, NUMBER 6.2004.SEİZURE AS A CAUSE OF OROCUTANEOUS FİSTULA.
 2. SURG.SKIN NECROSİS DUE TO PHYTOTHERAPY: REVIEW OF OUR EXPERIENCE AND THE CURRENT LITERATURE.GÖNDERİLDİ
 3. V-Y ROTATION ADVANCEMENT FASCIOCUTANEOUS FLAP FOR THE EXCISIONAL DEFECTS OF PILONIDAL SINUS
 4. PULL-IN” SUTURE TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF MALLET FINGER ANNALS OF PLASTİC SUNGERY
 5. ULUSLARARASI BİLDİRİLER
  • THE XVI CONGRESS OF ISAPS MAY 26-29.İSTANBUL TURKEY.INTERFERON USE SURGICAL EXCİSİON OF HİPERTROFİC SCAR AND KELLOİD.
  • THE IIIrd BALKAN CONGRESS OF PLASTIC ROCONSTRUCTİVE AND AESTHETIC SURGERY MAY 24 2003.
  • KUZEY KIBRIS TÜRK PLASTİK-REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 15-18 TEMMUZ 2004 KIBRIS. DUDAK REKONSTRÜKSİYONUNDA KULLANILACAK TEKNİKLER VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ.
  • KUZEY KIBRIS TÜRK PLASTİK+REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 15-18 TEMMUZ 2004 KIBRIS. EKLEM AĞRISININ YABANİ BİTKİYLE TEDAVİSİNE BAĞLI DERİ NEKROZU.
  • KUZEY KIBRIS TÜRK PLASTİK+REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KONGRESİ 15-18 TEMMUZ 2004 KIBRIS. NONMELANOSİTİK CİLT KANSERLERİN RETROSPELTİF DEĞERLENDİRİLMESİ.
  • YURT İÇİ BİLDİRİLER
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi.27-30 Eylül 2001 İstanbul.Konjenital Melanositik Nevüs Eksizyonu Sonucu Yüzde Oluşacak Defektlerin Doku Genişletilmesi Sonrası Bilobe Fleplerle Rekonstrüksiyon.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi.27-30 Eylül 2001.İstanbul.Eklem Ağrısının Yabani Bitkiyle Tedavisine Bağlı Gelişen Deri Nekrozu.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 18-20 Ekim 2002.Ankara. Neovaskülarize Osteokütan Flep.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003. Samsun. Baş Parmak Tırnak Batması Cerrahi Yeni ve Anatomik Onarım
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. 18-20 Ekim 2002.Ankara.Otojen Kıkırdak, Otojen Kemik Solvent Dehidrate Kıkırdak Rezorbsiyon Oranlarının Histopatolojik Olarak İncelenmesi.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 14-17 Ekim 2003.Samsun. Penil Epidermal İnklüzyon Kisti: Geç Sünnet Komplikasyonu.
   • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 21-25 Eylül.Ankara-Bilkent. Açık ve Kapalı Rinoplasti Tekniklerinin Solunuma Etkisinin Spirometri Kullanarak Karşılaştırılması