A2

Testin Adı: AMİLAZ

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 250 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: 20-100 IU/L

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik

Kullanımı: Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankreatit, pankreatik kist ve pseudo kistler, parotis bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik, safra yolları hastalıkları, diabetik ketoasidoz, peritonit, makro amilazemi, bazı akciğer ve over tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma,kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini arttırırken, pankreas yetmezliği, kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankreatektomi sonrası amilaz düzeyi düşer. Ayrıca oddi sfinkterinde kasılmaya neden olan narkotik analjezikler vb. bazı ilaçlar da serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir


Testin Adı: ANTI-TPO (ECLIA)

Sinonim: TPO antikorları; Anti-TPO, ANTİ-MİKROZOMAL ANTİKOR

Çalışma Zamanı: Hafta içi her gün

Sonuç Verme Zamanı: 3 gün sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 250 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: <60 U/mL

Çalışma Yöntemi: RIA

Kullanımı: Otoimmün tiroid hastalıklarının (Hashimoto tiroiditi, idiopatik miksödem, Graves hastalığı vb.) tanısında kullanılır. Otoimmün tiroid hastalığı olan kişilerde, TPO konsantrasyonu hastalığın şiddeti ile korelasyon gösterir. Ayrıca diğer bazı otoimmün hastalıklarda da (Addison hastalığı, pernisyöz anemi, tip I diabetes mellitus vb.) pozitif sonuçlar elde edilebilir

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter


Testin Adı: ANDROSTENEDİON

Sinonim: 1-4 Delta Androstenedion, Delta 4 Androstenedion

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra saat 18.00

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 500 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Numune Alım ve Transport Koşulları: Diurnal varyasyonu vardır. Sabah saat 06.00-08.00 arasında maksimum, öğleden sonra saat 16.00’da ise minimum düzeylerdedir. Numune soğuk ortamda gönderilmelidir.

Biyolojik Referans Aralığı: Raporda belirtilmektedir.

Çalışma Yöntemi: LC-MS/MS

Kullanımı: Androstenedion androjen ve östrojenlerin sentezindeki majör prekürsördür. Androjen bozukluklarının tanı ve takibinde diğer hormon testleriyle beraber kullanılır. Polikistik over sendromu, hirşutizm, konjenital adrenal hiperplazi, Cushing sendromu, ektopik ACTH üreten maligniteler ve over tümörlerinde androstenedion düzeyi artarken, orak hücreli anemi, adrenal yetmezlik ve over yetmezliklerinde androstenedion düzeyi düşer. Androstenedion sonuçları değerlendirilirken hastanın diğer klinik bulgularının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi ve yakın zamanda radyoizotop kullanımı


Testin Adı: ANTİ-HAV IGM

Sinonim: Hepatit A antikoru IgM; HAV IgM

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: ECLIA

Kullanımı: Akut HAV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Anti -HAV IgM akut hastalıkta tanı koydurucu olup hastaların % 100’ünde saptanabilir. Genellikle semptomların başlangıç döneminde yükselir ve serumda 6 aya kadar pozitif kalabilir. Serumda 12 aydan uzun süre pozitif kalması false-pozitifl iği düşündürmelidir. KC enzimleri (ALT, AST) hastalığın prodrom döneminde yükselmeye başlar ve klinik bulgular oluştuktan 3-10 gün sonra doruk düzeye ulaşır. ALT normalleşmesi ortalama 7.4 haftada olup bu süre 1-29 haftadır.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter


Testin Adı: ANTİ-HAV TOTAL

Sinonim: Hepatit A antikoru IgG ve IgM; HAV total

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Kırmızı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: ECLIA

Kullanımı: Anti HAV total veya anti HAV IgG akut enfeksiyon için tanısal değere sahip değildir, çünkü antikor yaşam boyu kalıcıdır. Buna rağmen IgG titresinde 2 hafta içinde dört kat artış akut HAV için tanısal değer taşır. Anti HAV IgG daha çok bağışıklığın göstergesi olarak kullanılır.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz, lipemi, ikter


Testin Adı: ANTİ-HBE

Sinonim: Hepatit B virüsü e antikoru

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 3 gün sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: ECLIA

Kullanımı: HBsAg’den kısa bir süre sonra HBeAg gösterilebilir, Anti -HBe çıkışı ile birlikte HBeAg kaybolur, eğer 10 aydan daha uzun sebat ederse kronikleşmeye işaret eder. HBeAg replikasyon ve infektivite göstergesi olarak kabul edilmekte, Anti -HBe ise infektivitenin azalması ve iyileşmeye işaret eder.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz ve lipemi


Testin Adı: ANTİ-HBC TOTAL (IGM + IGG)

Sinonim: Hepatit B virüsü core antikorları-total

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: ECLIA

Kullanımı: Anti-HBc IgM, Anti-HBc IgG ile birlikte semptomlarla birlikte ortaya çıkar, Anti-HBc IgM birkaç ay pozitif kalır, Anti-HBc IgG pozitifl iği ömür boyu devam eder. Anti-HBc IgG, Anti-HBs’nin negatif ve HBsAg’nin pozitif olduğu olgularda yüksek titrelerde iken, Anti-HBs pozitif olgularda düşük titrelerde ömür boyu pozitif kalabilir ve geçirilmiş enfeksiyonu gösterir. Anti-HBc IgM ile beraber bakıldığında akut / kronik HBV enfeksiyonu ayırıcı tanısında değerlidir.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz ve lipemi


Testin Adı: ANTİ-HBS

Sinonim: HBsAb; Hepatit B surface antibody; Hepatit Bs antikoru; Hepatit B virüsü yüzey antikoru

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 saat

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: ELFA

Kullanımı: Hepatit B virüsüne karşı doğal veya aşılama sonrası kazanılmış bağışıklığın tespitinde kullanılır. Anti HBc Total pozitifl iği ile birlikte pozitifl iği doğal bağışıklık lehinedir. Anti-HBs iyileşmenin bir göstergesidir. Hastaların %10-40’ında HBsAg pozitif iken düşük titrelerde Anti-HBs pozitifliği gösterilebilir.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz ve lipemi


Testin Adı: ANTİ-HCV

Sinonim: Hepatit C antikoru

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 4 saat

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 400 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: Negatif

Çalışma Yöntemi: ELFA

Kullanımı: HCV enfeksiyonunun tanısında kullanılır. Anti HCV bağışıklık göstergesi değildir. HCV pozitifl iğinde sonucun teyit edilebilmesi ve hastalığın prognozunu belirlemek için RIBA ve/veya HCV RNA testlerinden yararlanmak gerekebilir.

Num. Kab. Etmeme Ned: Aşırı hemoliz ve lipemi


Testin Adı: ANTİSTREPTOLİZİN O (KANTITATIF)

Sinonim: ASO; Streptolizin O antikoru

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 300 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: <200 IU/mL

Çalışma Yöntemi: Türbidimetrik

Kullanımı: Streptolizin O’ya karşı kanda dolaşan antikorlardır. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tanısında ve takibinde kullanıllır


Testin Adı: AST

Sinonim: AST; SGOT; Serum glutamik oksaloasetik transaminaz

Çalışma Zamanı: Her gün

Sonuç Verme Zamanı: 2 saat

Numune Türü: Serum

Numune Miktarı: 250 µL

Numune Kabı: Sarı kapaklı tüp

Biyolojik Referans Aralığı: 1-3 yaş <56 IU/L

4-6 yaş <52 IU/L

7-12 yaş <51 IU/L

13-17 yaş            E <33 IU/L           K <27 IU/L

18-99 yaş            E <37 IU/L           K <31IU/L

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik

Kullanımı: Bütün vücut dokularında bulunmakla beraber, karaciğer, kalp ve iskelet kası en çok bulunduğu dokulardır. Herhangi bir nedene bağlı karaciğer hücre zedelenmesi veya hasarı, kolestatik ve obstrüktif sarılık, kronik hepatitler, enfeksiyoz mononükleoz, kalp veya iskelet kası nekroz veya travması, kalp veya iskelet kası inflamatuar hastalıkları, akut MI, ağır egzersiz, kalp yetmezliği, ciddi yanıklar, hipotiroidizm, intestinal obstrüksiyon, malign hipertermi ve talasemi majorde serum AST düzeyi artar .

Num. Kab. Etmeme Ned: Hemoliz