40 Yaş Üstü Kadın

İç Hastalıkları muayenesi

Jinekolojik muayene

Vücut Analizi

Mamografi -bilateral

İstirahat EKG

Tüm Batın USG

Meme USG

Akciğer grafisi

Solunum Fonksiyon Testi

Glukoz – açlık (AKŞ)

Kolesterol, total

Kolesterol – HDL

Kolesterol – LDL

Kreatinin

Trigliserit

Ürik asit

İdrar tahlili, tam

Alkalen fosfataz (ALP)

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

Gamma GT (GGT)

TSH Ultrasensitive

Kan sayımı

Sedimentasyon hızı (ESR)

Dışkıda gizli kan

Vajinal Smear

Paylaş