40 Yaş Altı Erkek

İç Hastalıkları muayenesi

Ürolojik muayene

Vücut Analizi

İstirahat EKG

Tüm Batın USG

Akciğer grafisi

Solunum Fonksiyon Testi

Glukoz – açlık (AKŞ)

Kolesterol, total

Kolesterol – HDL

Kolesterol – LDL

Kreatinin

Trigliserit

Ürik asit

İdrar tahlili, tam

Alkalen fosfataz (ALP)

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

TSH Ultrasensitive

Kan sayımı

Sedimentasyon hızı (ESR)

Paylaş