Nöroloji

  • EMG

EMG (ENMG)

cc2Elektronöromyografi, vücudumuzdaki sinirlerin ve kasların elektriksel yöntemlerle incelenmesidir. Bu incelemeler sırasında sinirlerden ve kaslardan alınan elektriksel yanıtlar kaydedilerek değişik ölçümlemeler yapılır ve bunlar grafik olarak kaydedilir. Bu konuda deneyimli Nöroloji Uzmanları tarafından, uygulanan bir inceleme yöntemidir. Çevresel sinirlerin ve kasların birçok hastalıklarında EMG, kesin tanı koydurucu ve bazen de tanıyı destekleyen bir tetkikdir. Sinir iletimi ölçümleri ve kasların elektrofizyolojik değerlendirilmeleri, zararsız düzeyde elektrik akımları verilerek ya da iğne elektrodlar uygulanarak kas potansiyellerinin gözlenmesi şeklinde somut verilere dayanılarak yorumlanır. Sıklıkla; Nöroloji, Nöroşirürji (Beyin ve Sinir Cerrahisi), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, İç Hastalıkları ve KBB gibi uzmanlık dalları EMG tetkikine gereksinim duyabilirler. Kalp pili olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananların önceden hekime bilgi vermeleri gerekir. İnceleme, yapılacak işleme göre 15 ile 45 dakika sürebilir. Tok karnına yapılması daha uygun olur.

 

Uygulama Alanları

meb9402-input_boxSinir sıkışmaları yada sinirlerin yaralanmaları ve kesileri (mono nöropatiler), boyun ve bel fıtıkları (servikal ve lomber diskopati), sinir ucu iltihapları (nevritler,polinevritler,akut polinöropatiler), diabetik (şeker hastalığına bağlı kronik polinöropatiler), kronik alkolik yada toksik madde zehirlenmelerine bağlı polinöropatiler, motor nöron hastalıkları (ALS), Myastenia Gravis, kas hastalıkları (myopatiler,muskuler distrofiler), yüz felci (facial palsy) sonrası düzelmenin izlenmesi gibi bir çok hastalığın teşhisinde başvurulan önemli bir yöntemdir.

Paylaş