Op.Dr.Kaan Akacun

Op.Dr.Kaan Akacun – KBB Uzmanı

Doğum yılı: 1963

Mezun olduğu okul: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987

Branş ya da uzmanlık: İzmir SSK Tepecik Hastanesi KBB Bölümü 1991

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniği Baş Asistan 1998

Özgeçmiş

Deneyim

 • 1998-2006 İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
 • 2001-2004 İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı
 • 2006-2008 Şifa Hastaneler Grubu Basmane
 • 2008-2009 Çanakkale Anadolu Hastanesi
 • 2009-2012 Ento KBB Dal Merkezi
 • 2012-2014 Çankaya Tıp Merkezi
 • 2014-2016 Metropol Tıp Merkezi

 

Ameliyat Deneyimleri

 • KBB’de yapılmakta olan rutin Adenotonsillektomi, Tüp Takılması, Septoplasti, Horlama Cerrahisi, Parotidektomi ve çeşitli baş boyun kanseri ameliyatları
 • 1993 yılından beri Otoskleroz Cerrahisi (Stapedektomi-Stapedotomi-Small Fenestra technique)
 • 1998 yılından beri Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (Sfenoid Sinüs girişimleri dahil)
 • 1999 yılından beri açık ve kapalı tekniklerle Estetik Rinoplasti-Septorinoplasti ameliyatları

 

Bilimsel yayınlar

 • Larenksin Mukoepidermoid Karsinomu – SSK Eğ. Hst. Tıp Dergisi
 • Quadripleji Gelişmiş bir Retrofarengeal Abse Olgusu – SSK Eğ. Hst. Tıp Dergisi
 • Larenks Kanserlerinin Boyun Lenf Nodlarına Metastazının Klinik, Ultrasongrafik, Bilgisayarlı Tomografik ve Patolojik Olarak Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması – İzmir Atatür Eğ. Hst. Tıp Dergisi
 • Trakeal Stenozlarda Segmental Rezeksiyon ve Primer Anastomoz – İzmir Atatürk Eğ. Hst. Tıp Dergisi
 • Transpalatal Approach for Selected Stage 3 Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma – 21. Dünya KBB ve BBC Kongresi sunum metni
 • Distant Metastasis in Head and Neck Epidermoid Carcinoma – 21. Dünya KBB ve BBC Kongresi sunum metni
 • The Relation of Extrensec Muscle and Cricoarytenoid Joint Involvement With Cordvocal Mobility by Histopathological Study – 21. Dünya KBB ve BBC Kongresi sunum metni
 • Travmatik Fasial Paralizi Hastalarda Radyolojik Yaklaşım – 14. Ulusal Radyoloji Kongresi sunum metni
 • Bir Olgu Nedeniyle Larenks Adenokarsinomları –  SSK Tıp Bülteni
 • Bir Olgu Nedeniyle Fasial Sinir Ateşli Silah Yaralanmaları – Otolarengoloji Arşivi
 • Travmatik Fasial Paralizilerde Klinik Yaklaşımımız – 13 Olguluk Prospektif Çalışma, Tür Otolarengoloji Arşivi
 • Alerjik Rinit ve Tonsillektomi –  Uzmanlık Tezi
 • Retinadaki Nöral Aktivite – Mezuniyet Tezi