Kardiyoloji

Polikliniğimizde yapılan muayene ve tetkikler:

  • Kardiyolojik muayene
  • Kalp yetmezliği
  • Kalp kapak hastalığı
  • Koroner kalp yetmezliği
  • Ateroskleroz
  • Hipertansiyon
  • Kalp ritm düzensizlikleri-Aritmi
  • Efor testi
  • Ekokardiyografi
  • EKG ve tansiyon holteri

Doktorumuz